badany wzrok kobiety

Zaćma

Inaczej katarakta, to choroba dotycząca soczewki oka, polegająca na częściowym lub całkowitym jej zmętnieniu, co sprawia, że soczewka traci swoją najistotniejszą cechę optyczną, jaką jest przejrzystość.

Jaskra

To grupa chorób charakteryzująca się przewlekłą, postępującą neuropatią nerwu wzrokowego, z typowymi zmianami morfologicznymi w obrębie tarczy nerwu wzrokowego oraz w warstwie włókien nerwowych siatkówki.

Stanowi drugą co do częstości przyczynę utraty widzenia, a liczbę chorych na świecie szacuje się na 67 milionów, z czego prawie 7 milionów utraciło widzenie.

badany wzrok człowieka